Historie

Jednota Sokola Hoření Paseky vznikla z odboru Sokola v Českém Dubě. V roce 1893 se přihlásilo několik mladých mužů za členy odboru Sokola v Českém Dubě a začali pilně cvičit a kulturně pracovat. Na konci roku 1893 už cvičilo 47 členů. V roce 1896, 3. května, byla první ustavující valná hromada a tím začala činnost samostatné Jednoty Hoření Paseky. Zakladateli Jednoty byli Josef Bartoň, Václav Kašpar, Karel Bartoň, Josef Jína, Jaroslav Havlík, František Škoda, Karel Bulíř a další. Starostou byl zvolen Josef Jína. Začleněna byla k Župě Krkonošské. První okrskové cvičení bylo v roce 1897, kterého se zúčastnily jednoty z Českého Dubu, Liberce, Rohozce a z Frýdštějna.  V roce 1898 byla naše jednota zařazena do turnovského obvodu do Župy Ještědské.

První župní slet se konal v Hořeních Pasekách a zúčastnilo se ho deset jednot z širokého okolí. Zároveň se konala slavnost rozvinutí prvního sokolského praporu. Matkou praporu naší jednoty byla spisovatelka Karolina Světlá, kterou zastupovala paní Anežka Šejnová z Prahy. (Karolina Světlá byla vážně nemocná.)

V roce 1900 bylo 24 činných členů, 60 přispívajících a jeden čestný člen, spisovatel Svatopluk Čech. V roce 1902 byl přijat za člena naší jednoty Alois Vaňura, pozdější náčelník Župy Ještědské. V tomto roce vyšly první Silvestrovské noviny.

Do první světové války narukovalo z jednoty 63 členů. Ve válce padlo 8 členů, jako legionáři se vrátili 4 členové.

V roce 1922 jednota zakoupila část zahrady od dr. Alaina Rohana za 5 000 Kč.

První veřejné cvičení bylo na upraveném cvičišti v r. 1927.

V roce 1931 byl odhalen pomník Karoliny Světlé ve Světlé pod Ještědem, zúčastnilo se na 5 000 lidí.

Nejdéle sloužícím starostou byl Bohuš Bulíř – celkem 37 roků, následoval Jaroslav Škoda ( Barácký ) – 17 roků, Vladislav Bulíř (Bohušů) 14 roků.

Současným starostou je Petr Bulíř, který vede jednotu již 15 roků – 1995 – 2002 a od roku 2007 do dneška.

Od založení bylo celkem 13 náčelníků a 18 náčelnic. V zábavním odboru sehrála jednota od založení 167 divadelních premiér.

V roce 1951 bylo naší jednotou za finanční podpory obce vybudováno koupaliště.

Od roku 1971 slouží našim lyžařům lyžařský vlek v Hodkách, který byl v roce 1982 nahrazen novým vlekem, zakoupeným v Žilině. Tento vlek funguje dodnes.

Na valné hromadě 3. 3. 1990 byl jednomyslně schválen vstup do obnovené České obce sokolské.